Īsumā par mums un ko mēs daram.

      Jau pēdējos desmit gadus aktīvā atpūta ir neatņemama mūsu ģimenes sastāvdaļa, kā dēļ vēlamies iepazīstināt arī ar to citus mūsu novada iedzīvotājus. Gadu gaitā mūsu aktivitāšu klāsts ir sakrājies gana plašs un atkarībā no sezonas nodarbojamies ar daudz un dažādiem aktivitāšu veidiem vienmēr meklējot ko jaunu un interesantu ar ko aizraut sevi un cilvēkus sev apkārt.

      Šo dažu gadu gaitā esam saskārušies ar problēmu, kad Latvijā nav iespējams iegādāties kvalitatīvu aktīvās atpūtas ekipējumu par saprātīgām cenām, cenas ir neadekvāti augstas un neatbilst preces kvalitātei, kā dēļ lielako ties ekipējumu bijām spiesti iegādāties ārvalstīs. Līdz ar ko no šī gada esam ieviesuši jaunumu Veikala sadaļu piedāvājot saviem klieentiem iespēju iegādāties kvalitatīvu un pārbaudītu aktīvās atpūtas ekipējumu. Ši sadaļa pagaidām ir izstrādes stadijā, bet patstāvīgi tiks papildināta ar dažādiem jauniem ekipējuma veidiem.

Noma

Galvenais mūsu nomas inventārs ir domāts ūdenstūrismam, jūras kajaki un sup dēļi, bet pamazītiņām jau raugamies arī citā virzienā.

Ja nu nenotiek kas neparedzēts tad jau šajā serzonā būsim sastopami gan pie Tepera , gan Niedrāja ezeriem.


 
Ja rodas kādi jautājumi vai vēlies veikt rezervāciju

Zvani uz +371 26364135